Your Underwriter of Choice – også inden for byggeskade

Ønsker du en personlig og faglig sparringspartner inden for byggeskade? Vores erfarne byggeskadeteam står altid klar til at yde professionel rådgivning med udgangspunkt i dine konkrete behov.

Facts om os:

 • Danmarks mest erfarne byggeskadeteam – vi har leveret byggeskade på det danske og svenske marked siden 2006
 • Vi repræsenterer Gar-Bo Forsikring, som har tilbudt entreprenørgarantier og byggeskadeforsikring i Norden siden 1989
 • Gar-Bo Forsikring er medlem af Garantifonden
 • Vi har fuld autoritet på underwriting og skadebehandling
 • Vi har in-house skadeteam og risikoingeniører
 • Vores kundesegment spænder bredt – lige fra den selvstændige håndværker til Danmarks største Professionelle Bygherrer og Byggeentreprenører

Vi tilbyder:

 • Professionel sparring samt hurtig og effektiv responstid på anmodning om tilbud og policeudstedelse
 • Fordelagtige ramme- og prisaftaler, for virksomheder med flere årlige byggeskadeforsikringer
 • Lovpligtig byggeskadeforsikring med den obligatoriske dækning
 • Frivillig byggeskadeforsikring også kendt som BUE (byggeskadeforsikring for udlejningsejendomme), med:
  • dækning af den professionelle bygherre (bygningsejer) med indtrædelse i bygningsejers regresret mod udførende entreprenører
  • tilvalg af rabatgivende alternativ begrænset forsikringssum
  • tilvalg af 5 eller 10-årig forsikringsperiode
  • bygningsejers ret til konvertering til lovpligtig byggeskadeforsikring ved salg af ejendom i bygningens første 10 leveår (andel/ejer)
 • Byggeskadeforsikring ifm. ejerskifte/salg af ejendomme mellem professionelle
 • Mulighed for at tilkøbe entrepriseforsikring og opnå besparelser herved